Col·lectivitzadors
Avinyó – Barcelona, 2013
Desenvolupat en col·laboració amb Cal Gras Alberg de Cultura per la Convocatòria de Residències d’Artistes de Cal Gras 2015.

collectivitzadors_mixite1

Aquest projecte neix amb la voluntat d’explorar formes de dissidència i autogestió basades en els principis de sostenibilitat econòmica, social i política vinculades a la història i la memòria col·lectives investigant maneres experimentals de sociabilitat, d’interacció social, de cooperativisme i construcció de sentit fora de les lògiques hegemòniques.

Es tracta d’una recerca basada en les ecologies culturals que vincula les idees de col·laboració i col·lectivització per investigar sobre eines, metodologies i pràctiques relacionades amb la construcció de sentit amb l’objectiu de subvertir les lògiques del treball, d’organització social i de progrés entesos des d’una perspectiva capitalista.

collectivitzadors_mixite3

Per més informació i activitats desenvolupades, veure la web del projecte: www.collectivitzadors.mixite.cat