Extemporaneous Cities II
Barcelona, 2018
Curs comisseriat per Marta Carrasco i Sergi Selvas, i amb la col·laboració de l’EscocesaLa Caldera, Virreina. Centre de la Imatge, i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

En aquesta segona edició del curs, centrarem les intervencions al voltant del cos: el cos com espai d’aprenentatge i descoberta, el cos com a mesura de l’espai i el temps, el cos resilient i el cos com a resistència. Està dirigit a persones de diferents camps de treball i d’estudi (arts visuals, dansa, arquitectura, urbanisme, antropologia, educació, etc.) interessades en les possibilitats que les arts contemporànies i el cos ofereixen a l’hora de proporcionar noves mirades, eines i aproximacions per la recerca sobre la ciutat.

El programa es desenvolupa al llarg de 3 sessions pràctiques precedides per una introducció teòrica, en diferents espais de Barcelona: a l’EscocesaLa Caldera, i la Virreina. Centre de la Imatge.

Amb Begonya Saez Tajafuerce (Universitat Autonòma de Barcelona), Alícia Rodriguez Campi (UAB), Andrea Corachán (Transductores), Sara PonsDoerte Weig (UB/Movement Research); i Alina Ruiz Folini i Letícia Skrycky, de Proyecto TÀCTIL.).