How To Do Things with Fiction
Barcelona, Arnhem, 2015 – en curs
Projecte de recerca i comisseriat de Sergi Selvas (Mixité).

La producció de coneixement a través de mecanismes especulatius desemboca en processos creatius com la ciència ficció, gènere dotat de poders estètics i conceptuals específics que transformen les referències de base per a la comprensió. A partir d’una investigació sobre la ficció com a estratègia per al desenvolupament de projectes es proposa una paràbola: la creació d’una realitat ficcionada que proposa parlar de la realitat documentada. És a dir, el disseny i producció d’un guió per a una història que proposa als seus intèrprets crear espais compartits d’intercanvi amb la seva realitat.

Dins d’aquesta investigació s’han desenvolupat ja quatre projectes, Have you ever seen yourself from the other side of the wall?Land of Speculation, DAI Con. (dutchartinstitute.eu), i Couching Fiction.