Unitat Mòbil del Paisatge
Manresa, 2013-2015
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Idensitat, el Museu Comarcal de Manresa i l’Ajuntament de Manresa.

aixopluc4

Projecte d’activació d’un dispositiu mòbil a partir d’activitats pedagògiques i de recerca col·lectiva que constitueix alhora un mecanisme catalitzador de processos de reflexió crítica sobre el territori; un element generador d’activitats per a la col·lectivitat; i un arxiu de la documentació i materials generats durant la recerca col·lectiva. Amb el projecte es posen en relació diferents agents socials de Manesa i el Bages, des d’associacions a centres educatius, per a reflexionar sobre el territori, el paisatge, la cultura i el patrimoni en aquest context.

Desenvolupat en el marc d’Estètiques Transversals, un programa d’Idensitat a Manresa. Exposat a la Sala Gran del Museu Comarcal de Manresa del 29 d’agost al 13 d’octubre de 2015.

Per més informació, veure la web del projecte: www.ump.mixite.cat.