A Mixité treballem des de l’urbanisme, la participació, l’arquitectura, la dinamització cultural i comunitària i l’educació oferim solucions comunes i participades per contribuir així a la transformació social i a l’equilibri ambiental del territori.

Urbanisme Regeneratiu. Fomentem la sostenibilitat i la regeneració del territori, en promovem la resiliència, l’equilibri i la salut. Planifiquem i dissenyem des de l’ecologia, el metabolisme, la cohesió social i la perspectiva de gènere per a un espai públic i un territori en comú, inclusius, oberts i transversals.

 
 • Diagnosi i plans estratègics per la sostenibilitat del territori i la ciutat

  Desenvolupem estudis d’anàlisi i diagnosi sobre mancances i necessitats en contextos específics i a diferents escales (metropolitana, urbana i de barri) a partir de processos de participació ciutadana des d’una visió regenerativa.

 • Projectes de disseny i planejament urbà i territorial sostenible i saludable

  Des d’una perspectiva integral i integrada, en base als fonaments de l’urbanisme ecològic i la salut, i amb una metodologia participada, dissenyem projectes urbans, d’espai públic i de paisatge i redactem planejament urbà i territorial.

 • Activació d’espais urbans

  Co-dissenyem i desenvolupem propostes de transformació urbana i urbanisme tàctic. Dissenyem i implementem projectes d’activació temporal d’espais urbans en desús.

 • Estudis i mapeig SIG d’anàlisi i diagnosi

  Utilitzant els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) i altres eines elaborem cartografies temàtiques, interactives i col·laboratives per analitzar i diagnosticar la realitat urbana i territorial i divulgar dades en obert.

 • Censos i inventaris urbans

  Realització de censos i estudis sobre habitatges, equipaments, solars i locals i elaboració dels informes de conclusions pertinents amb propostes de mesures per la seva activació i transformació.

 • Assessorament i consultoria tècnica en urbanisme sostenible i saludable

  Acompanyem a l’administració pública i entitats privades pel desenvolupament i gestió de projectes urbans i territorials. Donem suport en l’elaboració de materials tècnics, també per la cerca de finançament nacional i europeu.

 • Projectes divulgatius sobre ciutat i territori

  Dissenyem estructures per espais museístics i expositius, elaborem continguts i materials per exposicions i la divulgació de l’urbanisme, la ciutat i el territori. Organitzem visites i sortides comentades a espais de referència.

Projectes relacionats

Arquitectura Conscient. Treballem per una arquitectura saludable, sostenible, i ecològica, utilitzant materials naturals com la fusta, la ceràmica, la terra, o la palla. Ens movem per a una arquitectura vinculada al lloc i pensada per les necessitats dels seus habitants, una arquitectura compromesa amb els reptes contemporanis, que redueixi l’impacte energètic i material.

 
 • Projectes d’arquitectura i edificació sostenible

  Dissenyem espais i edificis que promouen l’habitabilitat des de la gestió sostenible dels recursos, l’autosuficiència en l’edificació i la integració paisatgística en l’entorn.

 • Activitats d’acompanyament sobre transformació de l’arquitectura

  Organitzem activitats i tallers per l’avaluació col·lectiva i el co-disseny arquitectònic per la transformació dels espais i elements arquitectònics des de la renaturalització, l’eficiència energètica i el reciclatge.

 • Projectes divulgatius sobre arquitectura i patrimoni

  Dissenyem estructures per espais museístics i expositius, elaborem continguts i materials per exposicions i la divulgació de l’arquitectura i el patrimoni arquitectònic. Organitzem visites a edificis de referència i sortides comentades.

 • Assessorament i consultoria tècnica

  Elaboració d’informes tècnics i d’altres documents per l’aplicació de criteris de sostenibilitat, de gènere, de salut i ecològics a l’edificació. Conceptualització de propostes per l’activació i transformació del patrimoni arquitectònic (habitatges i locals buits).

Participació Ciutadana. Volem escoltar tota la diversitat de veus i mirades. Revisar i fer visible la memòria col·lectiva i individual a través de la recerca-acció participada i la dinamització comunitària. Volem donar resposta a les necessitats i als desitjos. Impulsar i coordinar laboratoris urbans amb la participació dels diferents agents del territori.

 
 • Processos de participació i emancipació ciutadana

  Dissenyem i desenvolupem processos participatius que inclouen la fase de formació i diagnosi (detecció i avaluació de les mancances i necessitats) en diferents àrees (urbanisme, educació, medi ambient, arquitectura, etc.).

 • Disseny i dinamització de processos d’urbanisme participatiu

  Desenvolupem i gestionem la participació en l’elaboració de POUMs, plans d’usos de barris, àrees urbanes, així com projectes relacionats amb el medi ambient, i l’educació (Plans Educatius d’Entorn, Plans Educatius de Ciutat, etc.).

 • Laboratoris urbans i altres plataformes de participació i col·laboració ciutadana

  Dissenyem i desenvolupem plataformes virtuals i espais estables de participació ciutadana, com els laboratoris urbans d’innovació ciutadana. Coordinem espais de mediació i facilitem la comunicació entre ciutadania, entitats i institucions locals.

 • Dinamització i mediació d’espais socials

  Desenvolupem processos de mediació i dinamització per promoure la col·laboració entre entitats i col·lectius, afavorint la cohesió social i la gestió popular d’espais i recursos públics. Acompanyem i duem a terme processos de mediació per a cooperatives d’habitatge o espais laborals i culturals compartits.

 • Comunicació i divulgació dels processos participatius

  Desenvolupem propostes comunicatives a través de webs, microsites, plataformes virtuals, xarxes, etc. que fomentin i facin accessible la participació ciutadana. Elaborem continguts en relació a la mediació i organitzem esdeveniment si accions.

Educació Transversal. Desenvolupem projectes educatius que posen la transformació dels infants i joves al centre. Formacions vinculades al territori relacionades amb l’ecologia, la sostenibilitat, i la perspectiva de gènere. Proposem una pedagogia urbana i una formació en context connectada a una educació transversal i creativa.

 
 • Formació en context i pedagogia urbana

  Organitzem tallers, cursos, conferències i taules rodones en diferents formats sobre ciutat, territori i sostenibilitat per fomentar la participació ciutadana en la presa de consciència envers la implicació ciutadana.

 • Projectes pedagògics per escoles i entitats

  Organitzem i conduim projectes educatius sobre arquitectura i ciutat des de la cultura i la creativitat. Conceptualitzem i elaborem material didàctic i pedagògic, jocs, maletes pedagògiques, entre altres.

 • Formació universitària

  Organitzem trobades, cursos, tallers i altres moments de trobada entre diversos agents del territori vinculant les universitats i els estudiants de forma activa i compromesa.

 • Formació per a famílies i infants

  Disseny i organitzem propostes formatives que treballin i recullin una mirada intergeneracional. Desenvolupem cursos i tallers per a infants sobre arquitectura i urbanisme des de la cultura i la creativitat.

 • Tallers de formació per a tècnics i institucions

  Proposem formacions dirigides a tècnics, equipaments i institucions en els àmbits del disseny urbà, la gestió cultural i l’educació transversal.

Projectes relacionats

Cultura Transformadora. Proposem i disseny projectes culturals que fan visible i reconeixen la diversitat d’identitats, mirades i sensibilitats. Treballem des de l’acció comunitària, la pràctica artística, la gestió cultural i la pràctica curatorial posant el focus en els aspectes més processuals.

 
 • Projectes en el marc de les arts visuals i performàtiques

  Dissenyem i produïm propostes artístiques contemporànies que promouen la participació i el debat i la reflexió al voltant del territori i la comunitat.

 • Projectes expositius artístics i divulgatius

  Desenvolupem propostes expositives (físiques, virtuals, audiovisuals) pròpies i comissariades així com espais divulgatius sobre ciutat, paisatge i cultura locals.

 • Acompanyament i suport a entitats locals

  Promovem la creació i dinamització d’associacions culturals enxarxant-les al territori i fent-les participes de la gestió i promoció de la cultura, el patrimoni i la memòria local.

 • Suport i dinamització d’equipaments culturals

  Fomentem la participació ciutadana en la gestió i desplegament d’iniciatives i propostes de centres d’interpretació, museus, centres cívics, biblioteques, entre altres.

 • Disseny i comunicació per la divulgació cultural

  Elaboració de continguts per a exposicions i altres projectes de divulgació cultural (audiovisuals, webs, i altres materials gràfics). Suport a la comunicació d’entitats, equipaments o institucions.

 • Plans de gestió i promoció cultural

  Desenvolupament de projectes de promoció local vinculada a la cultura i al territori. Disseny i producció d’esdeveniments, tallers, i altres accions de difusió i reflexió sobre el patrimoni i la cultura com a motors de desenvolupament econòmic i social.

Projectes relacionats

Innovació i Recerca. Participem en projectes de recerca tant a nivell nacional com internacional. Treballem des de la innovació buscant solucions alternatives que integrin totes les mirades i sensibilitats. Treballem per a la recerca de noves eines que facilitin l’assoliment dels objectius compartits.

 
 • Recerca acadèmica

  Participem en projectes de recerca d’àmbit estatal, nacional, europeu o internacional en col·laboració amb les universitats, treballant en contextos locals, des de la recerca-acció participada i/o les arts basades en context.

 • Projectes d’innovació en l’àmbit de la participació

  Desenvolupem projectes d’innovació a partir de les pràctiques artístiques i l’acció comunitària aplicades a processos de presa de decisió col·lectiva en diversos àmbits.

 • Docència universitària

  Col·laborem en la docència universitària des de la formació especialitzada en urbanisme sostenible i però també com a mediadors pel desenvolupament de cursos en contextos locals reals. Col·laborem en la docència universitària des de la formació especialitzada en arts visuals, educació i intervenció social.

 • Projectes d’innovació docent

  Participem en projectes d’innovació docent per a la millora de l’aprenentatge en l’àmbit universitari així com de la formació professional.

Carrer Jaume Balmes, 50. 08551 Tona
info@mixite.cat
Subscriu-te al nostre butlletí

Promou i Finança:
la Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treball
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a fins analítics només. Pot obtenir més informació o canviar posteriorment els ajustos en la nostra Política de Privacitat. View more
D'acord
Rebutjar